Woonwerkgroep ‘Het Bedrijf’ io

Omschrijving Toekomstgericht wonen werken en ouder worden met een bedrijf  waarvan de deelnemers  mede -eigenaar zijn ( co ownership )  

Doel : Doel is het, om voor de deelnemers wonen , werken en ouder worden te waarborgen door vaste kosten te delen, te anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en zorg en gebruik te maken van synergy – voordelen.   

Hoe te bereiken  :

 • algemeen : door het verlagen van de vaste kosten van levensonderhoud
 • door de kosten van wonen en werken te minimaliseren ( woonruimte en werkruimte )  
 • door kosten van machines en apparatuur te minimaliseren ( delen )  
 • door kosten van mobiliteit te minimaliseren (delen binnen de groep )  
 • door synergie voordelen te behalen met verschillende disciplines en samen te werken bij het ontwikkelen en realiseren van projecten
 • door realisatie van projecten , verkoop van producten en diensten en verder al wat mogelijk is binnen de kaders om inkomsten te genereren
 • Verhuur .
 • door het aanhouden van fondsen  

Traject :  Vertrekpunt is  het plan wat initiators opstellen voor het woon-werkbedrijf op basis van hun wensen en ideeën, voorzover die binnen de uitgangspunten (hieronder) vallen.   

De locatie kan daar zijn waar de meest gunstige voorwaarden zich voordoen om aan de wensen te voldoen.   Daarbij spelen de kosten, de mogelijkheden om met zelfwerkzaamheid veel waarde te creëren en de ligging een rol.     

De uitgangspunten zijn:  

 • Dat  het woon werkbedrijf is gebaseerd op zakelijke afspraken en niet op enige ideologische of anderszins levensbeschouwelijke grondslag. 
 • Dat het een woon- werk groep betreft , waarbinnen mensen wonen in een gezamenlijk pand en gebruik kunnen maken van een werkplek ( atelier ) en de mogelijkheden die de buitenruimte biedt , bijvoorbeeld (moes)tuin, boomgaard, beeldentuin – expositie   
 • Dat deelnemers aandeelhouder ( co –owners ) zijn van ‘Het bedrijf” ,  passief enof actief.
 • dat in de op te stellen statuten van ‘Het bedrijf ‘ staat omschreven, dat arbeid en diensten, geleverd in het kader van ‘Het bedrijf”  worden betaald of gewaardeerd tegen marktconforme tarieven.   

 

Mobiel . 0622375504

Email :   bert@bertpijnsevanderaa.nl