Woonwerkgroep

Op deze pagina stond een oproep voor de oprichting van een woon- werkgroep .  Dat bleek trekken aan en dood paard .

Op deze site zijn nog de artikelen te vinden die de grondslag vormden voor het idee om de regie in eigen hand te houden en te komen tot een soort paralelle economie met eensgezinden.  Die houden alle verband met het mechanisme van arbeid en kapitaal als autonoom proces waarin de rol van arbeid steeds verder zal worden teruggedrongen ten gunste van het kapitaal . Een ontwikkeling die al geruime tijd zichtbaar is.

Uiteindelijk zullen alle taken worden vervuld door robots en rolt al het geld naar  bedrijven die ze bezitten .