lets build our own future

Op deze site kun je verzamelde en door mij geschreven artikelen vinden, die verband houden met de plannen voor het project ‘Ouder worden als onderneming’ , over zelfredzaam, zelfwerkzaam, zelfvoorzienend , off grid en toekomst bestendig wonen en werken .

Die plannen ontstonden gaandeweg naar aanleiding van de ontwikkelingen die ik waarnam met betrekking tot economie, arbeidsmarkt en demografie.

Ik vroeg me af, wat voor gevolgen die ontwikkelingen zouden hebben voor mijn ‘oude dag ‘ , maar ook die van vele ‘collega’  ZZp-ers,  die minder zicht op werk ( zullen) hebben, geen of te weinig vermogen, noch een aanvullend pensioen.   Na het lezen van veel artikelen kan de conclusie worden getrokken dat de verworvenheden van de welvaartsstaat gaandeweg zullen worden afgebouwd  en zelfredzaamheid -weer- belangrijk wordt als men niet werkloos achter de geraniums wil verdwijnen.  Door ‘zelf doen’ kunnen deelnemers anticiperen op die ontwikkelingen door die toekomst zelf-letterlijk- te bouwen .

Voor mensen die meer rente op hun spaargeld willen is er de mogelijkheid om te investeren in projecten die op de projectbeurs worden aangeboden of beide:  deelnemer en investeerder zijn tegelijkertijd.  Bijvoorbeeld voor het eerste project : realisatie van een woon – werk omgeving.

Ouder worden als onderneming is ook geschikt als carriere.

PROJECTBEURS