IMF: arbeid verliest terrein

Bloomberg: 500 allerrijksten werden dit jaar 1.000 miljard dollar rijker

Onderstaand artikel in de VK van 18 -04 – 2017 toont het gelijk op het onderwerp ‘arbeid en kapitaal ‘ en de – daarmee samenhangende – verder oplopende ongelijkheid tussen de have ’s en the have not’s, zoals beschreven in de artikelen ‘ de plank en Piketty ‘, ‘Proletariaat 2.0’ en ‘Ford meets Ford ‘.

“Wereldeconomie groeit, maar steeds kleinere groep profiteert daarvan”

De groei van de wereldeconomie trekt dit jaar aan tot 3,5 procent en volgend jaar tot 3,6 procent, voorspelt het IMF

Een steeds kleiner deel daarvan komt terecht bij de factor arbeid. Als gevolg van technische vooruitgang krijgen werknemers een kleiner stuk van de nationale koek. Sinds 1970 is het arbeidsinkomenquotum in de geïndustrialiseerde landen gedaald van 55 naar 51 procent.

De loonontwikkeling blijft achter bij de stijging van de productiviteit. Dat leidt ertoe dat er meer geld gaat naar de factor kapitaal. En omdat het kapitaal in een kleiner deel van de bevolking is geconcentreerd, leidt dat tot grotere ongelijkheid. Het IMF zegt dat niet mondialisering de oorzaak is van het verlies van banen, maar dat robotisering en digitalisering dat zijn. Hierdoor worden bedrijven kapitaalintensiever en arbeidsextensiever. En omdat kapitaal nu door de lage rente goedkoop is, gaat dit heel snel. Laagopgeleide en middelbaar opgeleiden worden het zwaarst getroffen door deze veranderingen. Ook de afbraak van handelsbarrières speelt een rol omdat arbeid zich daardoor sneller verplaatst naar lagelonenlanden. Een derde factor voor de daling van de arbeidsinkomenquotum is het feit dat werknemers zich veel minder dan vroeger verenigen in vakbonden.

de plank en Piketty  arbeid en kapitaal vanaf de industriële revolutie:

proletariaat 2.0  Ongelijkheid : the have and have not’s

Ford meets Ford  automatisering en robotisering

Hierbij een aantal fragmenten uit recente artikelen, die de inhoud van bovenstaande artikelen ondersteunen.

Heleen Mees, 4 oktober 2017 “ Arbeid en kapitaal ‘

“Aan de oorzaak, de verschuiving van arbeid naar kapitaal, is namelijk hoegenaamd niets veranderd.”

“Verdienden huishoudens in de laagste 90 procent van de inkomensverdeling in 1990 nog ruim 60 procent van het totale inkomen, nu is dat nog slechts 50 procent. “

“De top 1 procent aan huishoudens zag ook zijn vermogen hard groeien”.

Peter de Waard,10 november 2017:  “De Unox-acties zijn een non-issue geworden “

“Werkgevers hebben de vrije hand de sociale voorzieningen af te breken, omdat de stilzwijgende meerderheid zich niet meer weet te verenigen. Dat de lonen niet stijgen en de winsten wel, zoals boos wordt geroepen, is het logische gevolg.”

VK 11 november 2017 : “De zorg wordt onbetaalbaar” Onderstaande schreef ik in 2012 en vrijwel dezelfde bewoordingen in het artikel: ‘wanneer komt de groei terug?”.

“88 procent van alle Nederlanders heeft een zorgverzekering bij een van hen. En zij waarschuwen nu: de stijgende zorgkosten zullen de maatschappij als een boemerang treffen” .