waarop anticiperen ?

Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat de lonen al jaren niet meer stijgen, maar vooral: dat de mogelijkheid om te sparen afnam, zoals de mensen in de jaren voor ca. 1980 vaak wel konden.  Bovendien  bouwden zij vaak  ook vermogen op, doordat de huizenprijzen in die periode sterk stegen.

  1. De welvaartsstaat is op zijn retour. Veel voorzieningen en regelingen worden afgebouwd of minder. Bejaarden – verzorgings- huizen zijn wegbezuinigd. ‘Wonen’ en ‘zorg’ zijn ontkoppeld en uitgangspunt in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is, dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en zelfredzaam worden.
  2. Op de arbeidsmarkt zijn ingrijpende veranderingen gaande ten gevolge van automatisering en robotisering, maar ook door een structureel lagere economische groei. Lees hierover het master artikel ‘ wanneer komt de groei terug?”
  3. Demografie: Over een aantal jaren zal het grootste gedeelte van de bevolking bestaan uit mensen die met pensioen zijn gegaan en niet meer hoeven te werken. Steeds minder werkenden moeten steeds meer betalen voor een groeiende groep niet – werkenden en snel stijgende zorgkosten.Lees hierover het artikel ‘demografie , terug van weggeweest’

Woongroep. Het oprichten van een samenwoon- en werk(1) groep is een uitvloeisel van bovenstaande , want met het zelf renoveren van en groot huis kan veel geld worden bespaard en waarde gecreëerd.  Het biedt de mogelijkheid te besparen op woonlasten door samengebruik van apparatuur , tuin en auto ’s en samen te werken en synergy – voordelen te behalen.

Over samengebruik en besparen