gedeelde werkplaats

Een gedeelde werkplaats schept de mogelijkheid om machines en gereedschappen te delen, vaste kosten tot een minimum te reduceren én zelfwerkzaamheid- zelf dingen maken / repareren/onderhouden-  mogelijk te maken.  Het geeft de mogelijkheid samen te werken binnen verschillende disciplines aan projecten. Een en ander in een setting waarbij winstmaximalisatie niet het eerste doel is.

In de plannen is een gedeelde werkplaats een belangrijk element.  Die moet op het aan te kopen perceel aanwezig zijn of er moet voldoende ruimte zijn voor zelfbouw.  Bij voorkeur het laatste, want dat levert werk en voldoet aan de doelstelling om, door zelf bouwen, toegevoegde waarde te creëren. ( en waardestijging van het object )

 

 

Voor wie

1  Voor wie .  Voor mensen die, om verschillende redenen, wonen, werken en vrije tijd willen ( blijven ) combineren.

2) financiering.  Zelf – financiering door leden en uit winst  van ‘ Het bedrijf ‘.    Een en ander naar voorbeeld van de coöperatieve onderneming.

“Een coöperatieve ondernemingwordt gekenmerkt door het systeem van de Zelf – financiering. Zij kan – en wil – zich  in beginsel niet tot de banken wenden. De reden is dat het streven naar alleen winst maken niet in overeenstemming is met de doelstellingen van een coöperatie. “ ( bron : ‘De coöperatie, opzet, structuur en werkwijze “ ) 

3) verdienmodel  Het verdienmodel bestaat eruit dat de leden door zelf doen in plaats van laten doen, waarde creëren en toevoegen .

Een belangrijke activiteit is de aankoop van een object met grote achterstand in onderhoud en energieprestatie en mogelijkheden om middels andere activiteiten omzet te genereren. Zelf bouwen is nog een betere optie om de doelstelling te halen, maar niet erg realistisch in NL .

offgrid en verdienmodel

Off grid wonen geeft de mogelijkheid om – voor een deel – zelfvoorzienend te zijn .  Het kan een manier zijn om geld te besparen , maar ook een manier van leven zijn alsook een uitdaging om te realiseren.  Drie redenen waarom het past in het verdienmodel van ‘Het bedrijf .

Zelfvoorzienend zijn op het gebied van energievoorziening  heeft met name betrekking op de verwarming en warmwater – bereiding.   Dat  kan gerealiseerd worden met een houtgestookt verwarmingssysteem , dat werkt in combinatie met een zonne boilersysteem.  Als daarbij ook kan worden beschikt over een stuk eigen bos, waar hout kan worden geoogst,  dan kan de zelfvoorziening voor wat betreft verwarming en warmwater- bereiding volledig zijn.

Houtkachels: Er zijn houtkachels op de markt , waarin hout wordt vergast met een hoog rendement en emissiewaarden voor roet en (NOx) gassen voldoen aan de strengste normen.  Deze kachels worden niet ‘gesmoord . (dat zou de verbranding negatief beinvloeden.’)  Overtollige warmte wordt, via een warmtewisselaar dan opgeslagen in een boiler met lagen die een verschillende temperatuur kunnen hebben.  Bovenin komt de warmte , afkomstig van zonnecollectoren , die directe zonne -instraling omzetten met  een rendement van 65 % . Zonnecollectoren met heatpipes halen hoge temperaturen . Ook nog  als het koud is en bij weinig zon- instraling. Regel-apparatuur  zorgt ervoor dat directe zonne- energie vorrang heeft en zo het gebruik van hout kan worden geminimaliseerd.

In geval hout kan worden geoogst op eigen terrein dan zijn besparing en de mate van zelfvoorziening maximaal .  Is er geen eigen bos dan is er de mogelijkheid nog  hout te  verzamelen bij boseigenaren.

lifestyle:  kappen van hout, kloven,stapelen en uiteindelijk de kachel stoken, zijn aktiviteiten die goed zijn voor de conditie, mentale en fysieke gezondheid.  In die zin is het een manier van leven . Beschreven houtkachels hoeven maar een keer per dag te worden bijgevuld en er bestaan ook automatische systemen.

De mogelijkheden voor een off grid verwarming  als verdienmodel zijn dus vooral afhankelijk van de locatie en de mogelijkheden van het huis om een systeem met houkachel en zonneboiler te implementeren .

 

 

 

samengebruik economie

Het woord ‘deel economie’ horen we steeds vaker.  Via internet -platforms verhuren mensen zaken aan onbekenden.   In de praktijk zullen naar mijn mening weinig mensen bereid zijn hun auto uit te lenen aan een wildvreemde, bovendien met alle risico’s en rompslomp van dien.

Binnen het concept van ‘wonen en werken 2.0’  zijn het alleen de deelnemers die zaken samen gebruiken.  Alleen dan kunnen  maximale flexibiliteit en mogelijkheden om kosten tot een minimum te beperken, samen gaan. Lees verder samengebruik economie

particulier geld lenen

Medio juni 2014 hadden alle Nederlanders voor 333 miljard euro aan spaartegoeden .Omdat banken bij de Europese centrale bank nu geld kunnen lenen voor  0 %,  hebben ze het geld van particulieren niet meer nodig en geven daarom vrijwel geen rente meer.  Voor particuliere spaarders zou het interessant kunnen zijn om te investeren in projecten of in de aankoop van een woning. Hieronder geeft Reinoud van der Heijden van de geldgids uitleg. Lees verder particulier geld lenen