gedeelde werkplaats

Een gedeelde werkplaats schept de mogelijkheid om machines en gereedschappen te delen, vaste kosten tot een minimum te reduceren én zelfwerkzaamheid- zelf dingen maken / repareren/onderhouden-  mogelijk te maken.  Het geeft de mogelijkheid samen te werken binnen verschillende disciplines aan projecten. Een en ander in een setting waarbij winstmaximalisatie niet het eerste doel is.

In de plannen is een gedeelde werkplaats een belangrijk element.  Die moet op het aan te kopen perceel aanwezig zijn of er moet voldoende ruimte zijn voor zelfbouw.  Bij voorkeur het laatste, want dat levert werk en voldoet aan de doelstelling om, door zelf bouwen, toegevoegde waarde te creëren. ( en waardestijging van het object )

 

 

Voor wie

1  Voor wie .  Voor mensen die, om verschillende redenen, wonen, werken en vrije tijd willen ( blijven ) combineren.

2) financiering.  Zelf – financiering door leden en uit winst  van ‘ Het bedrijf ‘.    Een en ander naar voorbeeld van de coöperatieve onderneming.

“Een coöperatieve ondernemingwordt gekenmerkt door het systeem van de Zelf – financiering. Zij kan – en wil – zich  in beginsel niet tot de banken wenden. De reden is dat het streven naar alleen winst maken niet in overeenstemming is met de doelstellingen van een coöperatie. “ ( bron : ‘De coöperatie, opzet, structuur en werkwijze “ ) 

3) verdienmodel  Het verdienmodel bestaat eruit dat de leden door zelf doen in plaats van laten doen, waarde creëren en toevoegen .

Een belangrijke activiteit is de aankoop van een object met grote achterstand in onderhoud en energieprestatie en mogelijkheden om middels andere activiteiten omzet te genereren. Zelf bouwen is nog een betere optie om de doelstelling te halen, maar niet erg realistisch in NL .

samengebruik economie

Het woord ‘deel economie’ horen we steeds vaker.  Via internet -platforms verhuren mensen zaken aan onbekenden.   In de praktijk zullen naar mijn mening weinig mensen bereid zijn hun auto uit te lenen aan een wildvreemde, bovendien met alle risico’s en rompslomp van dien.

Binnen het concept van ‘wonen en werken 2.0’  zijn het alleen de deelnemers die zaken samen gebruiken.  Alleen dan kunnen  maximale flexibiliteit en mogelijkheden om kosten tot een minimum te beperken, samen gaan. Lees verder samengebruik economie

particulier geld lenen

Medio juni 2014 hadden alle Nederlanders voor 333 miljard euro aan spaartegoeden .Omdat banken bij de Europese centrale bank nu geld kunnen lenen voor  0 %,  hebben ze het geld van particulieren niet meer nodig en geven daarom vrijwel geen rente meer.  Voor particuliere spaarders zou het interessant kunnen zijn om te investeren in projecten of in de aankoop van een woning. Hieronder geeft Reinoud van der Heijden van de geldgids uitleg. Lees verder particulier geld lenen