gedeelde werkplaats

Een gedeelde werkplaats schept de mogelijkheid om machines en gereedschappen te delen, vaste kosten tot een minimum te reduceren én zelfwerkzaamheid- zelf dingen maken / repareren/onderhouden-  mogelijk te maken.  Het geeft de mogelijkheid samen te werken binnen verschillende disciplines aan projecten. Een en ander in een setting waarbij winstmaximalisatie niet het eerste doel is.

In de plannen is een gedeelde werkplaats een belangrijk element.  Die moet op het aan te kopen perceel aanwezig zijn of er moet voldoende ruimte zijn voor zelfbouw.  Bij voorkeur het laatste, want dat levert werk en voldoet aan de doelstelling om, door zelf bouwen, toegevoegde waarde te creëren. ( en waardestijging van het object )