IMG_0295

Ouder worden als onderneming

Waarom?

  • De welvaartsstaat is op zijn retour. Veel voorzieningen en regelingen die werden opgebouwd, worden nu weer afgebouwd omdat ze onbetaalbaar worden. Bejaarden- verzorgings- huizen zijn wegbezuinigd. 'Wonen' en 'zorg' zijn ontkoppeld en uitgangspunt in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is, dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en zelfredzaam worden.
  • Op de arbeidsmarkt zijn ingrijpende veranderingen gaande ten gevolge van automatisering en robotisering, maar ook door een structureel lagere economische groei. Lees hierover het master artikel ' wanneer komt de groei terug?" 
  • Demografie. Over een aantal jaren zal het grootste gedeelte van de bevolking bestaan uit mensen die met pensioen zijn gegaan en niet meer hoeven te werken. Steeds minder werkenden moeten steeds meer betalen voor een groeiende groep niet - werkenden en snel stijgende zorgkosten.Lees hierover het artikel 'demografie , terug van weggeweest'
  • Grondstoffenschaarste en toenemende milieuvervuiling dwingt ons na te denken over andere manieren van produceren en consumeren.

 

Hoe?

Door met Het-bedrijf  renovatie-projecten te initiëren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren en verder alles wat bijdraagt aan de doelstelling van ‘Ouder worden als onderneming’ voor participanten.  Nieuwbouw is ook een optie. Hier een ontwerp voor geschakelde en levensloop- bestendige woningen op basis van het timber based house concept. ‘wanderburschedesign’

Voor wie ?

Zpers, vaklieden en professionals, jonger en ouder , die een bijdrage kunnen leveren aan een project in het kader van de doelstelling.

verdienmodel

  • winst uit renovatie, meerwaarde en huuropbrengsten
  • alle activiteiten van “het bedrijf ” die bijdragen aan het verdienmodel . zelf initiëren van projecten )
  • besparen op kosten van levensonderhoud door samen wonen / gebruik  van voorzieningen en kapitaalgoederen (auto’s etc.  )
  • besparingen door aanhouden eigen fonds (en).