arbeid

IMF: arbeid verliest terrein

Onderstaand artikel in de VK van 18 -04 – 2017 toont ons gelijk op het onderwerp ‘arbeid en kapitaal’ en de – daarmee samenhangende – verder oplopende ongelijkheid tussen de have’s en the have not’s , zoals beschreven in de artikelen ‘ de plank en Piketty ‘, ‘Proletariaat 2.0’ en ‘Ford meets Ford ‘.

“Wereldeconomie groeit, maar steeds kleinere groep profiteert daarvan”

De groei van de wereldeconomie trekt dit jaar aan tot 3,5 procent en volgend jaar tot 3,6 procent, voorspelt het IMF

Een steeds kleiner deel daarvan komt terecht bij de factor arbeid. Als gevolg van technische vooruitgang krijgen werknemers een kleiner stuk van de nationale koek. Sinds 1970 is het arbeidsinkomenquotum in de geïndustrialiseerde landen gedaald van 55 naar 51 procent.

De loonontwikkeling blijft achter bij de stijging van de productiviteit. Dat leidt ertoe dat er meer geld gaat naar de factor kapitaal. En omdat het kapitaal in een kleiner deel van de bevolking is geconcentreerd, leidt dat tot grotere ongelijkheid. Het IMF zegt dat niet mondialisering de oorzaak is van het verlies van banen, maar dat robotisering en digitalisering dat zijn. Hierdoor worden bedrijven kapitaalintensiever en arbeidsextensiever. En omdat kapitaal nu door de lage rente goedkoop is, gaat dit heel snel. Laagopgeleide en middelbaar opgeleiden worden het zwaarst getroffen door deze veranderingen. Ook de afbraak van handelsbarrières speelt een rol omdat arbeid zich daardoor sneller verplaatst naar lagelonenlanden. Een derde factor voor de daling van de arbeidsinkomenquotum is het feit dat werknemers zich veel minder dan vroeger verenigen in vakbonden.

 

arbeid en kapitaal vanaf de industriële revolutie:

de plank en Piketty

Ongelijkheid : the have and have not’s

proletariaat 2.0

automatisering en robotisering

Ford meets Ford