IMG_0295

Ouder worden als onderneming

Waarom?

  • De welvaartsstaat is op zijn retour. Veel voorzieningen en regelingen worden afgebouwd of minder. Bejaarden - verzorgings- huizen zijn wegbezuinigd. 'Wonen' en 'zorg' zijn ontkoppeld en uitgangspunt in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is, dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en zelfredzaam worden.
  • Op de arbeidsmarkt zijn ingrijpende veranderingen gaande ten gevolge van automatisering en robotisering, maar ook door een structureel lagere economische groei. Lees hierover het master artikel ' wanneer komt de groei terug?" 
  • Demografie: Over een aantal jaren zal het grootste gedeelte van de bevolking bestaan uit mensen die met pensioen zijn gegaan en niet meer hoeven te werken. Steeds minder werkenden moeten steeds meer betalen voor een groeiende groep niet - werkenden en snel stijgende zorgkosten.Lees hierover het artikel 'demografie , terug van weggeweest'

Hoe ouder worden als onderneming ?  Door met Het-bedrijf   in eerste plaats (ver)bouw-projecten te initiëren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren en verder alles wat bijdraagt aan de doelstelling van ‘Ouder worden als onderneming’.

Iedereen kan projecten inbrengen voor zover die voldoen aan de gestelde criteria en ‘Het Bedrijf’ ontwikkelt zelf diensten en producten.

Aandeelhouders : deelnemers zijn aandeelhouders.  Aandelen kunnen zich voordoen in de vorm van een investering- financieel /materieel, geleverde arbeid of dienst.

Locatie. Door de mogelijkheden die internet biedt zijn activiteiten niet gebonden aan een fysieke plek.

Voor wie ? Zpers, vaklieden en professionals- jonger en ouder – en verder een ieder die een bijdrage kan leveren aan een project in het kader van de doelstelling als deze wordt uitgenodigd door een projecteigenaar .

verdienmodel

  • winst uit renovatie, meerwaarde en huuropbrengsten
  • alle activiteiten van “het bedrijf ” die bijdragen aan het verdienmodel . zelf initiëren van projecten )
  • besparen op kosten van levensonderhoud door samen wonen / gebruik  van voorzieningen en kapitaalgoederen (auto’s etc.  )
  • besparingen door aanhouden eigen fonds (en).

Woongroep. Het oprichten van een woongroep is een logisch uitvloeisel, want met het zelf renoveren van en groot huis kan veel geld worden bespaard en waarde gecreëerd. Het biedt de mogelijkheid te besparen op woonlasten door samengebruik van apparatuur , tuin en auto ’s en natuurlijk zorg te verlenen. ( Zónder bindende afspraken)   Tenslotte is er de mogelijkheid een appartement te reserveren voor verhuur ( inkomsten )  en/of tijdelijke bewoning in het kader van een netwerk van woon/ werk /vakantie locaties.   In het begin was, vanuit ondergetekende de focus gericht op nieuwbouw. Echter, het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwprojecten is in Nederland een ingewikkeld en langdurig proces en bovendien zijn er weinig geschikte locaties en zijn de grondprijzen hoog. Daarom is het renoveren van bestaande woningen/ villa’s een betere en snellere manier om een samen woon project te realiseren .

Over samengebruik en besparen